Закон України про внесення змін до Закону України “Про особисте селянське господарство” щодо розвитку сільського зеленого туризму

Проект

Вноситься народним депутатом України:

 

Брензович В.І. (посвідчення №  126 )
Бриченко І.В.
Кіссе А.І.
Чижмарь Ю.В.

ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ОСОБИСТЕ СЕЛЯНСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО” ЩОДО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести наступні зміни до Закону України “Про особисте селянське господарство” (Закон N 742-IV, від 15.05.2003, Відомості Верховної Ради України, 2003, № 29):

1) Частину першу статті 7 доповнити підпунктом шістнадцятим такого змісту: “добровільно надавати за плату або безоплатно послуги у сфері сільського зеленого туризму, а саме послуги з розміщення (проживання) не більше ніж на 10 місць, харчування, а також організації дозвілля й заходів, пов’язаних із використанням майна особистого селянського господарства, місцевими звичаями і традиціями гостинності”.
2) Абзац шостий у частині четвертій статті 10 після слів “фахової підготовки та перепідготовки членів особистого селянського господарства” доповнити словами “у тому числі з надання послуг сільського зеленого туризму”.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з першого січня 2016 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради                                            
               України
В. Гройсман

 

Наш менеджер проконсультує
ava
Менеджер
Ірина
+38 097 31 47 507

Вгору