Щодо правової оцінки законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського та екологічного (зеленого) туризму»

«Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського та екологічного (зеленого) туризму», підготовленого до другого читання Комітетом ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин (№2232а)

У процесі підготовки до другого читання, текст законопроекту «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського зеленого туризму» (№2232а) перетерпів таких суттєвих змін, які фактично позбавляють сенсу його прийняття. 

Насамперед, редакція законопроекту, запропонована Комітетом ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин, абсолютно не наближає до мети, яка зазначена у Пояснювальній записці, а саме: визначення поняття сільського зеленого туризму, і тим самим чітке розмежування підприємницької та не підприємницької діяльності у сфері туристичної діяльності, що здійснюється в сільській місцевості.

Тому, звертаємо увагу на необхідність  встановлення на законодавчому рівні ряду критеріїв до провадження саме непідприємницької діяльності у зазначеній сфері, а саме:

  1. надання послуг виключно на базі належного на праві власності майна ОСГ;
  2. розміщення туристів лише у житлових будинках, в яких проживають самі господарі;
  3. кількість місць для відпочиваючих має бути обмежена 10.

Такий підхід ґрунтується на ретельному вивчені аграрного законодавства країн – членів ЄС, згідно з яким здійснюється відмежування сільського туризму від інших видів діяльності як у галузі сільськогосподарського виробництва, так і в галузі туризму. 

Крім того, буквальне трактування пункту 2 законопроекту, підготовленого до другого читання, означає, що члени ОСГ не можуть надавати деякі туристичні послуги. Наприклад, послуги з розміщення та харчування туристів. Вказане суперечить ст. 22 Конституції України, згідно з якою, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян. Адже, Законом України «Про туризм» визначається, що члени ОСГ, як фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, мають право на надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), харчування тощо (ч. 7 ст. 5). Конкретизуються зазначені положення у ДСТУ 4527:2006 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення”, в якому серед індивідуальних засобів розміщення називається «сільський будинок» - приватний будинок на території особистого селянського господарства, де можуть надавати послуги харчування або умови для самостійного готування їжі переважно із продуктів особистого селянського господарства (п. 6).

Нарешті, слід зазначити, що цей законопроект спрямований на порушення прав громадян при здійснені ними туристичних подорожей, зокрема права на свободу пересування (ст. 33 Конституції України), яке передбачає у т.ч. і вільний вибір туристами тимчасових засобів розміщення. 

Нижче подаємо порівняння редакції підпункту 16 ст. 7 Закону України «Про особисте селянське господарство»:
 

прийнята ВРУ у першому читанні

підготовлена до другого читання

«добровільно надавати за плату або безоплатно послуги у сфері сільського зеленого туризму, а саме послуги з розміщення (проживання) не більше ніж на 10 місць, харчування, а також організації дозвілля й заходів, пов’язаних із використанням майна особистого селянського господарства, місцевими звичаями і традиціями гостинності»

«надавати послуги у сфері сільського та екологічного (зеленого) туризму, а саме послуги з організації дозвілля та заходів, пов’язаних із місцевими звичаями і традиціями гостинності, заходів рекреаційного та оздоровчого характеру відповідно до природно-рекреаційного потенціалу місцевості, особливостей її культурної, історичної та етнографічної спадщини»

Враховуючи вищезазначене, та з метою приведення законопроекту, підготовленого Комітетом ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин, у відповідність із Конституцією України (ст.ст. 22, 33) і Законом України «Про туризм» (ст. 5),  ВГО «Спілка сільського зеленого туризму України», наполягає на прийнятті законопроекту «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського зеленого туризму» (№2232а), у редакції, проголосованій ВРУ у першому читанні. 

Наш менеджер проконсультує
ava
Менеджер
Ірина
+38 097 31 47 507

Вгору