Закон України про внесення змін до Податкового кодексу України

Проект

 

Вноситься народними депутатами України
В. І. Брензовичем
(посвідчення № 126)
А. А. Романовою
(посвідчення № 157)
І. В. Бриченко              
(посвідчення № 047)

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
Внести наступну зміну до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112):
 
Підпункт 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 доповнити реченням такого змісту: «Доходи, отримані від надання послуг з розміщення (проживання) і харчування у сфері сільського зеленого туризму, оподатковуються згідно з правилами цього пункту щодо оподаткування доходів від продажу власної продукції тваринництва.
 
Для цілей цієї статті під послугами з розміщення (проживання) у сфері сільського зеленого туризму розуміються послуги, які надаються виключно на базі майна особистих селянських господарств. При цьому розміщення відпочиваючих здійснюється у житлових будинках, в яких проживають господарі; кількість ліжко - місць для відпочиваючих обмежується 10».
 
ІІ. Прикінцеві положення
 
1. Цей Закон набирає чинності з першого січня 2018 року.
 
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Голова Верховної Ради 
України
   А.В.Парубій

 

                                                                                
Наш менеджер проконсультує
ava
Менеджер
Ірина
+38 097 31 47 507

Вгору