Мережа Сільського Розвитку

- це платформа для взаємного навчання та обміну знаннями і досвідом (у тому числі міжнародним) між організаціями і установами, які беруть участь у розробці та реалізації цілей сільського розвитку та прагнуть постійно підвищувати якість підтримки сільського господарства і села для продовольчого самозабезпечення та відновлення сільської місцевості в інтересах усіх громадян. Мережа нарощує людський і соціальний капітал у реалізації цієї мети, поєднуючи різні компетенції, професійні навички, кваліфікацію та зв’язки.

Мережа спрямовує свої зусилля на створення в Україні нової ідеологічної платформи розвитку  сільського господарства і села як державної політики і національного пріоритету не на словах, а в реальних діях. Спільними зусиллями вона пропонує конкретні дії, заходи і демонструє практичні приклади як цього досягти, використовуючи позитивний досвід, накопичений на місцях: у селах, фермерських господарствах і громадах як на Україні, так й у різних країнах світу. 

Об’єднаними зусиллями її членів мережа створила інформаційно-аналітичну платформу, яка відображає інтереси сільських жителів, узагальнює їх і доносила на верхні щаблі влади для вироблення та здійснення соціально-економічної політики держави.

Професор

Олена Бородіна

доктор економічних наук, член-кореспондент Національної академії наук України.

Основна сфера її інтересів – роль знань у політиці аграрного і сільського розвитку та у їх практичній реалізації. 1997-1998 р.р. пройшла підготовку в Інституті економічного розвитку Світового Банку за програмою «Проектний аналіз у сільському господарстві». Протягом року (2009) працювала в Університеті Вісконсін_Медісон США за Програмою економічний розвиток громад та сільський розвиток.

Професор Олена Бородіна керує відділом економіки і політики аграрних перетворень у провідній науковій установі Академії наук України «Інституті економіки та прогнозування», виконувала функції радника Віце-прем’єр міністра з питань розвитку сільських територій, депутатів Верховної Ради трьох скликань, низки проектів міжнародної технічної допомоги. Експерт ФАО у сфері формування сприятливого інституційного середовища аграрного і сільського розвитку,  створення агропродовольчих ланцюгів для залучення дрібних ферм.

Надає практичну консультаційну підтримку законодавцям, представникам органів влади, громадських та професійних об’єднань; проводить навчальні тренінги для  сільських лідерів. В якості консультанта вона придбала багаторічний досвід у проектних, програмних дослідженнях та у сфері оцінки політики. В даний час спеціалізується у галузі сільського розвитку; посилення потенціалу сільських громад з особливою увагою до маломасштабного господарювання на землі; розширення можливостей селян у наданні послуг сільської гостинності та захисті їх прав  достойно жити і працювати у сільській місцевості.

Наш менеджер проконсультує
ava
Менеджер
Ірина
+38 097 31 47 507

Вгору