Convergence of education, science and practice in the field of tourism

Кінець жовтня-початок листопада у Львові відзначився зразу трьома важливими подіями в туристичній сфері України, в яких прийняли участь представники Національного університету біоресурсів і природокористування України. Запрошення на низку цих знакових для подальшого розвитку туризму України заходів надійшло від Національної Туристичної Організації України (НТОУ), членами якої став НУБіП України.

31-го жовтня 2018 року у Львівському торговельно-економічному університеті пройшла перша Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: Освіта. Наука. Практика», 2-го листопада в рамках ХVІІІ Міжнародного економічного форуму «Львівщина – хаб можливостей!» відбулася, організована спільно Львівською ОДА та НТОУ за підтримки Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) панельна дискусія «Роль та місце туризму в економіці країни». В рамках цих івентів, 1-го листопада 2018 року пройшло друге засідання Мережі знань НТОУ (МЗ НТОУ).  

Міжнародна науково-практична конференція на тему “СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА: ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА”, що відбулася 31 жовтня – 1 листопада 2018 року, зібрала понад 200 науковців та практиків сфери туризму з різних куточків України, а також Польщі, Грузії, Азербайджану, Молдови та Латвії. Організатори заходу – Укркоопспілка, Національна туристична організація України, Львівський торговельно-економічний університет, Полтавський університет економіки і торгівлі, Вроцлавський економічний університет (Польща), Варшавський університет сільського господарства (Польща), Вища школа менеджменту інформаційних систем (Латвія), Кооперативно-торговий університет Молдови, Азербайджанський університет кооперації, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія).

Робота конференції проходила за такими пленарними засіданнями: туризм як складова сталого розвитку національної економіки; міжнародний досвід сталого розвитку туризму: тенденції та перспективи; інклюзивний туризм: доступність відпочинку для осіб з інвалідністю; бренд міста як синергія влади, бізнесу та громади; розвиток туристичних дестинацій України: соціально-культурні, економічні, маркетингові та управлінські аспекти; актуальні проблеми підготовки фахівців для туризму та індустрії гостинності.

Наукова дискусія на секційних засіданнях конференції відбулася за такими тематичними напрямами: розвиток туризму та туристичних дестинацій України: маркетингові, управлінські, фінансово-економічні та нормативно-правові аспекти; туристичні тренди: інновації та інноваційні технології; світова практика сталого розвитку туризму: тенденції та перспективи; мережа знань в туризмі: партнерство освіти, науки та практики; застосування цифрових технологій в туризмі.

За результатами конференції видано збірник тез доповідей учасників конференції, який містить 104 наукові публікації від 159 авторів.

Важливою подією для вищої освіти України стало проведення 1 листопада в Львівському торговельно-економічному університеті другого засідання Мережі знань Національної Туристичної Організації України (МЗ НТОУ), в якому вперше прийняли активну участь представники НУБіП України. Захід відкрили ректор університету, професор Петро Куцик та президент Національної туристичної організації, радник першого віце-прем’єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Іван Ліптуга.

На сьогоднішній день в Україні вже налічується 111 вищих навчальних закладів, що мають спеціальності туризм, готельна та ресторанна справи. Поява в останні роки такої кількості академічних і наукових закладів в сфері туризму відображає глобальні тенденції економічного зростання сектору і вимагає системної координації, кооперації, консолідації та конвергенції між усіма організаціями, залученими в процес освіти і підготовки майбутніх кадрів індустрії.

Мережа знань НТОУ є постійно діючим інтегрованим органом НТОУ, який утворений з дійсних та асоційованих членів НТОУ, діяльність яких пов’язана з освітою, професійною підготовкою, науково-практичними дослідженнями та інноваціями для обміну, спільної генерації, використання та поширення знань у сфері туризму та курортів в цілях формування майбутнього сектору туризму України.

Місія Мережі знань НТОУ – зв’язати теорію з практикою, скоротити дистанцію між тими, хто генерує знання в секторі туризму та тими, хто застосовує ці знання на практиці.

Сучасна освіта повинна вирішувати проблеми підготовки фахівців, озброєних знанням методології між- і мультидисциплінарного підходу, що володіють методами синтезу предметної частини різних дисциплін і субдисциплін, а також володіють необхідними навичками доведення наукових досягнень до комерційного результату і впровадження новацій в процес створення продукту. Такий підхід забезпечить умови безперервності кваліфікаційно-компетентнісного процесу і процесу творчої діяльності людини, здійснить якісний перехід від підготовки «фахівця» до вільного універсального розвитку і активної самореалізації цілісного потенціалу особистості.

В заході прийняли участь представники всіх провідних університетів України, що готують фахівців з напряму «туризм».

Основними завданнями Мережі знань НТОУ є:

• Взаємодія спільноти знань, генерування знань, розробка політик, стратегій та програм у сфері туризму та курортів України;

• Наукова та освітня підтримка НТОУ, її регіональних та галузевих інституцій, шляхом обміну знаннями, проведення досліджень, аналізу стратегічних документів, проведення консультацій та навчання, надання практичних рекомендацій; 

• Покращення рівня професійної підготовки фахівців туристичної сфери, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

• Розробка універсальних програм підготовки та перепідготовки кадрів в сфері туризму, індустрії гостинності та дотичних галузей із врахуванням спеціалізації і освітнього рівня туристичних кадрів;

• Видання в друкованому та електронному форматах власних методичних посібників, науково-практичних публікацій, аналітично-експертних заключень, стандартів та навчальних матеріалів у сфері туризму;

• Переклад і видання зарубіжних професійних публікацій, підручників, звітів, аналітичних матеріалів, підручників, стандартів, в тому числі публікацій ЮНВТО, ЕТК і інших міжнародних організацій;

• Колективний захист туризмології як міждисциплінарного наукового напрямку і створення в Україні ефективної трирівневої системи підготовки кадрів з вищою освітою у сфері туризму;

• Налагодження співпраці з міжнародними освітніми мережами (асоціаціями) освітнього профілю. Забезпечення обміну досвідом у галузі туристичної освіти та розробки спільних проектів;

• Розгляд проектів стандартів, технічних регламентів, норм і правил, гармонізованих з відповідними міжнародними стандартами, інших законодавчих і нормативних актів у сфері національного туризму;

• Розробка науково-технічних і фінансово-економічних обґрунтувань здійснення заходів у сфері туризму та прогнозування розвитку туристичної інфраструктури в регіонах;

• Визначення пріоритетних напрямів та організація наукових досліджень з метою розширення туристичного та курортного потенціалу держави та підвищення ефективності його використання;

• Проведення маркетингових досліджень та надання аналітичних висновків;

• Організація та проведення щорічного всеукраїнського конкурсу кращих наукових дослідницьких робіт та інноваційних проектів з номінацією кращих на конкурс ЮНВТО;

• Оголошення «Тематичних років» в секторі туризму з подальшою науково-дослідницькою розробкою теми та відповідним маркетинговим просуванням.

Рішенням Мережі знань НТОУ 2019 рік оголошено «Роком якості та досконалості в туризмі».

Останньою, третьою важливою подією в сфері туризму, що відбулася у Львові, стало проведення 2 листопада в межах ХVIII Міжнародного економічного форуму «Львівщина – хаб можливостей!» панельної дискусії «Роль та місце туризму в економіці країни». Маштабний захід проведено за  підтримки та особистої участі координатора ЮНВТО (Всесвітня туристична організація ООН) зі зв’язків з країнами-учасницями – Беки Джекелі.

Про туризм області в межах сесії дискутували перший заступник голови Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму ВРУ Микола Величкович, перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський, представник МЗС України у Львові В’ячеслав Войнаровський, координатор з питань взаємин з членами Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) Бека Джекелі, віце-президент Української Асоціації Медичного Туризму Ігор Торський, президент Національної Туристичної Організації України Іван Ліптуга.

ХVIII Міжнародний економічний форум «Львівщина –  хаб можливостей!» тривав упродовж двох днів та об’єднав українських та закордонних експертів, політиків, дипломатів, підприємців, науковців.

«Львів випереджає багато регіонів України за своїм рівнем послуг, за тим, як він займається своїм маркетингом і сталим розвитком. Львівщина демонструє не на словах, а на практиці як треба підходити до взаємин і консолідації всіх стейхолдерів і робити свою дестинацію весь Львівський регіон привабливим для всіх видів туризму»,- зазначив Іван Ліптуга.

Учасники панельної дискусії (орієнтовна кількість 150):

● Перевізники: авіакомпанії, транспортні компанії;

● Постачальники послуг: туристичні компанії, готельно-відпочинкові комплекси, SPA курорти і готелі, медичні центри, реабілітаційні центри, асоціації та кластери;

● Покупці (баєри): туристичні оператори, туристичні ЗМІ.

Також участь у заході взяли туроператори з Азербайджану, Білорусі, Ізраїлю, Іспанії, Португалії, Китаю, України, представники готельно-відпочинкових та санаторно-курортних комплексів Львівщини, науковці, експерти.

«Туристичний бізнес на підйомі, показники – найкращі за останні кілька десятиліть, зростання – на 6,5% минулого року. Люди подорожують планетою, незважаючи на війни, природні катаклізми та загрози тероризму» – зауважив координатор Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) Бека Джекелі.

Отже, існує потреба в підготовці кваліфікованих кадрів і завдання НУБіП, як провідного вищого навчального закладу України, зайняти достойне місце в цій необхідній та перспективній справі. 

Доцент кафедри аграрного консалтингу і туризму НУБіП України Олена Локутова

Залишіть свій коментар / Leave your comment

Authorisation
*
*
Registration
*
*
*
A password has not been entered
*
Thank you, the application has been sent.
We will contact you shortly