Rural tourism in the context of decentralization: development on the basis of inclusiveness

В науково-аналітичній записці «Сільський туризм в умовах децентралізації: розвиток на засадах інклюзивності», підготовленій співробітниками відділу економіки і політики аграрних перетворень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», розкрито нові можливості для розвитку сільського інклюзивного туризму за умов децентралізації; проаналізовано діяльність домашніх господарств як операторів у сфері туризму; визначено нормативно-правову неврегульованість розвитку сільського зеленого туризму; запропоновано новаційні підходи до його розвитку.

Науково-аналітична записка:

https://drive.google.com/file/d/1kcvVx-g8jKu7FbGOdmbdoKn8ODom1FUU/view?usp=sharing

Залишіть свій коментар / Leave your comment

Authorisation
*
*
Registration
*
*
*
A password has not been entered
*
Thank you, the application has been sent.
We will contact you shortly