Завершення проекту «Сільський зелений туризм – від роз’єднаних садиб до територіальних кластерів»

У вересні 2017 року ГО «Cпілка сприяння розвитку cільського зеленого туризму в Україні» розпочала роботу над реалізацією піврічного проекту «Сільський зелений туризм – від  роз’єднаних садиб до територіальних кластерів» за підтримки проекту «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), а також проекту ПРООН в Україні «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств», який реалізується за фінансової підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

Метою реалізації проекту було створення сприятливого нормативно-правового поля для залучення сільського населення до надання послуг із сільського зеленого туризму як однієї із моделей сімейного типу господарювання  та удосконалення фахової системи підготовки робітників і спеціалістів сфери сільського зеленого туризму. 

Ще до початку реалізації проекту Спілка визначила основні завдання своєї діяльності на найближчий період, якими були:

● створення сприятливого правового поля для залучення сільського населення до надання послуг із сільського зеленого туризму без реєстрації їх як суб’єктів підприємницької діяльності та забезпечення пільгового оподаткування доходів;

● створення платформи для комунікацій та  зворотного зв’язку, інформування та роз’яснення власникам ОСГ та СФГ їхніх прав та обов’язків при наданні послуг сільського зеленого туризму, а також надання юридичного та інформаційного захисту надавачам і отримувачам цих послуг;

● модернізація та удосконалення програми добровільної категоризації «Українська гостинна садиба» як системи внутрішнього контролю якості послуг у сфері сільського зеленого туризму, формування всеукраїнської мережі категоризованих садиб;

● розробка моделі кластеру сільського зеленого туризму;

● удосконалення фахової системи підготовки та перепідготовки робітників і спеціалістів сфери сільського зеленого туризму.

Загалом реалізація проекту «Сільський зелений туризм – від  роз’єднаних садиб до територіальних кластерів» відбувалась в чотири етапи:

1. Законопроектна робота та підготовча робота з кластерного моделювання і категоризації у сфері сільського зеленого туризму та оновлення сайту.  

2. Розробка змін до законопроектів, кластерне моделювання, оновлення Програми категоризації «Українська гостинна садиба». 

3. Юридичне забезпечення діяльності та захист власників ОСГ та СФГ, кластерне моделювання.

4. Удосконалення навчальних програм для підготовки фахівців у сфері сільського туризму, поширення досвіду втілення проекту.

Протягом реалізації проекту команда Спілки активно та плідно працювала над досягненням поставлених завдань. Так, за останніх півроку Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні було:

• Здійснено аналіз внесених пропозицій до другого читання законопроекту №2232а «Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського зеленого туризму», який було прийнято у першому читання 23 травня 2017 р.; сформовано карту лобістської компанії стосовно прийняття Верховною Радою України законопроекту №2232а у другому читанні та проведено комунікації з народними депутатами, представниками центральних та місцевих органів влади, територіальними громадами, іншими зацікавленими сторонами та ЗМІ стосовно прийняття закону №2232а у другому читанні.

• Створено ініціативну групу навколо кластерної ідеї розвитку сільського зеленого туризму в Україні, розроблено принципи і бачення формування моделі кластеру, систематизовано ключових учасників (стейкхолдерів) кластеру та проведено 24 жовтня 2017 року у м. Сколе Львівської області установчих зборів зі створення першого кластеру сільського туризму Сколівського гірського району із залученням власників агросадиб, закладів розміщення і харчування у сільській місцевості, місцевих підприємців, народних майстрів, громадських організацій та органів місцевого самоврядування.

• Проведено аналіз нормативно-правових актів з метою удосконалення програми категоризації «Українська гостинна садиба» та здійснено аналіз аналогічної програми категоризації у Республіці Польща для запозичення досвіду країн-сусідів.

• Здійснено аналіз законодавства щодо оподаткування доходів власників ОСГ та СФГ, які надають послуги сільського зеленого туризму; розроблено та зареєстровано у Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування наданих послуг у сфері сільського зеленого туризму»; сформовано карту лобістської компанії щодо даного законопроекту та здійснено комунікації з народними депутатами, представниками центральних та місцевих органів влади, територіальними громадами, іншими зацікавленими сторонами та ЗМІ стосовно прийняття цього закону.

• Підготовлено паспорт кластеру сільського зеленого туризму та проведено 7 грудня 2017 року в м. Сколе Львівської області стратегічну сесію етнографічно-екологічного кластеру сільського туризму Сколівського гірського району «Бойківські газди».

• Проведено аналіз положення про категоризацію садиб сільського зеленого туризму «Українська гостинна садиба», розроблено систему моніторингу та контролю за дотриманням вимог Програми категоризації, а також  внесено відповідні зміни до Програми категоризації та проведено роботу з формування мережі категоризованих садиб в Україні.

• Проведено 5 жовтня 2017 р. в рамках 24-го Міжнародного туристичного салону «Україна» – UITM’2017 семінару «Категоризація у сфері сільського зеленого туризму: відповідність стандартам та вимогам ЄС, шляхи оновлення», мета якого – поглиблення знань щодо організації проведення категоризації у сфері сільського зеленого туризму за програмою «Українська гостинна садиба», сфокусування уваги на проблемах та моделювання стандарту Спілки СЗТ України (СОУ), який буде містити вимоги до добровільної категоризації як системи внутрішнього контролю якості у сфері сільського туризму.

• Проведено 24 листопада 2017 року семінар «Можливості та ризики розвитку сільського зеленого туризму» для Громадської ради Мінагрополітики, робочої групи Міністерства з питань сільського розвитку Мінагрополітики та зацікавлених сторін, мета якого – поглиблення знань щодо стану, можливостей та ризиків розвитку сільського зеленого туризму.

• 8 листопада 2017 року проведено в рамках XIV-ї Міжнародної агропромислової виставки АГРОФОРУМ 2017 семінар «Основи знань з надання гостинності особистими селянськими та фермерськими господарствами» з метою поглиблення знань щодо основ здійснення діяльності з сільського зеленого туризму, прав та обов’язків членів особистих селянських та сімейних фермерських господарства у наданні послуг СЗТ, ознайомлення із закордонним досвідом організації сільського туризму.

• Підготовлено рекомендації власникам ОСГ та СФГ щодо надання послуг сільського зеленого туризму та відповідний проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження «Рекомендацій власнику особистого селянського та сімейного фермерського господарства щодо надання послуг сільського зеленого туризму».

• Проведено 14 лютого 2018 року у Києві круглого столу щодо покращення навчальних програм для робітників та фахівців у сфері сільського зеленого туризму за участі представників провідних навчальних закладів та наукових установ, які займаються питаннями розвитку або мають досвід викладання дисциплін із курсу організації сільського зеленого туризму.Здійснено аналіз спеціальних програм навчання власників ОСГ і СФГ та фахівців у сфері сільського зеленого туризму та підготовлено пропозиції до Міністерства освіти та науки України щодо покращення навчальних програм для власників ОСГ і СФГ та фахівців у сфері сільського зеленого туризму.

• Запущено в роботу інформаційний портал Спілки www.greentour.com.ua для комунікації, поширення інформації та отримання зворотного зв’язку між членами Спілки, власниками садиб сільського туризму та іншими зацікавленими особами.

• Проведено 1 березня 2018 року підсумкову конференцію «Сучасні виклики для сільського зеленого туризму України: правові, освітні, організаційні та ринкові аспекти» за участі понад 100 учасників із 21 області України –  представників влади, ЗМІ, громадських організацій, освітніх закладів, власників садиб та підприємств, які зацікавлені в розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Метою проведення конференції було підведення підсумків реалізації проекту та обговорення серед кола зацікавлених осіб найбільш дискусійних на сьогодні питань, що стосуються сучасного стану, проблем та перспектив розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

 • Підготовлено та видано брошуру «Сільський зелений туризм – від роз’єднаних садиб до територіальних кластерів».

Спілка сподівається, що проведена робота з реалізації проекту «Сільський зелений туризм – від роз’єднаних садиб до територіальних кластерів» в довгостроковій перспективі сприятиме:

– розбудові Спілки СЗТ України: формуванню команди фахівців для проведення  аналізу діючих та розробки нових нормативно-правових актів, їх лобіюванню;

– поліпшенню та спрощенню процедури проведення категоризації у сфері сільського зеленого туризму; утриманню «старих» та залученню нових членів Спілки; покращення іміджу Спілки СЗТ України; визначенню відповідної її ролі на ринку та у взаємостосунках з органами влади;

– створенню сприятливого правового поля для вирішення проблеми зайнятості у сільській місцевості;

– розширенню ринків збуту сільськогосподарської продукції;

– поліпшенню достатку сільських родин;

– розвитку малого підприємництва з надання різноманітних послуг відпочиваючим;

– розбудові інфраструктури сільської місцевості;

– активізації діяльності сільських громад;

– забезпеченню відродження та збереження культурної спадщини;

– популяризації української культури, збереженню та охороні сільських ландшафтів.

Залишіть свій коментар / Leave your comment

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Пароль не введено
*
Дякуємо, заявка відправлена.
Ми зв'яжемось з вами найближчим часом